Warunki rezerwacji

 

  1. Organizatorem obozu Inter Academy Camp Kraków 2018 („IAC Kraków”) jest firma OK Intersport.
  2. Cena obozu: A) do 21.05.2018 – 1450 zł.  B) od 21.05.2018 – 1500 zł.
  3. Wpłata zaliczki w wysokości 600 PLN/obóz, następuje w ciągu 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego (rezerwacja).
  4. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia obozu
  5. Wpłaty dokonywane są na konto OK Intersport. Numer rachunku: 43 1140 2004 0000 3902 7741 3910
  6. Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu wpłaconej zaliczki
  7. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie – rodzice/przedstawiciele ustawowi powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie drogą elektroniczną na adres iacpoland@okintersport.it

W powyższej sytuacji OK Intersport dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem:

  1. rezygnacja do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu IAC Kraków – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 600 zł
  2. rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 70% ceny obozu IAC Kraków
  3. rezygnacja w trakcie obozu – bezzwrotna.
  4. Wysłanie zgłoszenia na obóz IAC Kraków jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności.
  5. Wysłanie zgłoszenia na obóz IAC Kraków jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.

Dodaj komentarz